לימודי נדל"ן
  מתווכים קורסים בתיווך
סדנאות למתווכים
קורס השקעות ומינוף
Nadlanline
09-9577714
 המכללה לנדל"ן  09-9577714
Join@Nadlanline.com
כל הזכויות שמורות (C)
המכללה לנדל"ן
הופכים כל אבן
Add this page to your favorites.
מרתון הכנה למבחן המתווכים

 

מרתון הכנה למבחן המתווכים

הכנה ואימון מועמדים למבחן המתווכים – רשם המתווכים לצורך קבלת רשיון תיווך מקרקעין

 

 

 

 

מרתון  הכנה ואימון  לבחינת רישוי המתווכים של משרד המשפטים.


עם כניסתו לתוקף של חוק המתווכים במקרקעין, תשנ”ז – 1996, הונהגו דרישות רבות כלפי העוסקים בתיווך במקרקעין, ובין היתר, עמידה בבחינת הרישוי של משרד המשפטים.

למי מיועד הקורס


מי שמתחיל קריירה בתיווך מקרקעין, תיווך נדל”ן, המעוניין ברשיון משרד המשפטים רשם המתווכים , תנאי הכרחי החל משנת 1997 לעבודת התיווך בישראל.

מטרות הקורס


הקניית הידע והרציונל של החוק הישראלי הרלוונטי בתחום תיווך הנדל"ן, לצורך מעבר מוצלח של  בחינת הרישוי של רשם המתווכים - משרד המשפטים


אמצעי הלימוד


הרצאות, מצגות, תרגולים מעשיים, דפים ושאלות לדוגמא, פתרון מבחנים לדוגמא, כלי  תירגול ואימון, חוברת דיני מתווכים.

 

נושאי לימוד עיקריים


חוק המתווכים במקרקעין, תשנ”ז – 1996


תקנות המתווכים, (פרטי הזמנה בכתב, נושאי בחינה), תשנ”ז – 1997


חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981


חוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973


חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970


חוק המקרקעין, תשכ”ט – 1969


חוק המכר (דירות ) תשל”ג – 1973


חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל”ה – 1974


חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשכ”ה – 1965


חוק התכנון והבניה,תשכ”ה – 1965


חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ”ב – 1963


חוק העונשין, תשל”ז – 1977


חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968


צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ”ה – 1995


חוק יסוד: מקרקעי ישראל; חוק מקרקעי ישראל, תש”ך – 1960


חוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז – 1967


חוק שמאי מקרקעין, תשס”א – 2001
תעודה


לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודה של המכללה לנדל"ן.

 

 

מקום, מועד הקורס והיקפו


5 מפגשים של 4 שעות אקדמיות.

מקום הקורס : הרצליה פיתוח,הרצליה בעיר,  או במקום אחר שנקבע.

4 פעמים בשנה, בהתאם למועדי הבחינות,  בשבועיים שקודמים למבחן.

 

לקבלת פרטים עדכניים יש  יש לצלצל : 09-9577714


הערה : המכללה לנדל"ן ממליצה למי שבוחר בקריירה בנדל"ן ללמוד ולהכיר את עבודת התיווך המעשית בקורס יועצי נדל"ן – תיווך הלכה למעשה (למשל כמו זה שמציעה המכללה לנדל"ן)  רק הכרת שיטת העבודה מבטיחה ייצור הכנסה שוטפת קריירה מוצלחת בתחום הנדל"ן.

 

הלימוד למבחן מאפשר הכרת דרישות החוק מהמתווך אך אין בהם כדי להעניק כלים ושיטות לעבודת התיווך.

.