Nadlanline המכללה לנדל"ן
  הדרך הנבונה ביותר לקצר את הדרך להצלחה
Nadlanline מועדון המשקיעים של
...מועדון חברים מקצועי של אנשים שאוהבים נדל"ן ועוד נדל"ן ועוד

כל הזכויות שמורות © למכללה לנדל"ן  Nadlanline

מטרת המועדון: מועדון המשקיעים של  נדלנליין הוא מועדון אקסלוסיבי שמעניק לחבריו כלים, שיטות, מידע על הזדמנויות להשקעה ועסקות מקרקעין, המועדון הוא גם סביבה תומכת ומסיעת לאימוץ או דחיה של תוכניות עסקיות חדשניות, להערכת סיכונים, לאומדן סיכויים

חברי המועדון: הזכות להימנות על חברי המועדון היא של  חברי נדלנליין, לקוחות של משרדי הרשת בישראל, בוגרי קורסים של המכללה של נדלנליין, אנשי מפתח בתחום הנדל"ן בישראל שחברותם אושרה על ידי הנהלת המכללה

מידע ומקום הפעילויות: הפעילויות במסגרת מועדון המשקיעים של נדלנליין מגוונות ונעשות מעת לעת במקומות שונים  הודעות על הפעילות, המקום, והמועדים של אירועים שמתוכננים ניתן למצוא במשרדי נדלנליין בישראל, או בחלון החדשות באתרי נדלנליין

מחיר השתתפות: מרבית הפעולות הם ללא תשלום, אך במרביתן יש חובת הרשמה מוקדמת, חלק מהפעילויות כרוכות בתשלום, מדיניות המחירים של המכללה בכל הקשור לפעילויות במועדון המשקיעים היא לקבוע מחירים שיש בהם בכדי לכסות עלויות משתנות בלבד או שישקפו את כיסוי ההוצאה הישירה בלבד

סוגי הפעילויות במועדון מפורט להלן

הרצאות מומחים:  המומחים יגיעו לדיונים מקצועיים,  משפטנים, אדריכלים, שמאים, משווקים מתווכים

פורום לדיון עם מקבלי החלטות : דיונים ושיחות עם האנשים שקובעים ועושים יום יום בישראל נדל"ן

ניוזלטר נדלנליין : עיתון אינטרנטי שמביא חדשות והתחדשויות בענף

הצעות עסקיות מיוחדות:  כולל ניתוח הזדמנויות בזמן אמיתי

פעילויות חברתיות : מפגשים, ביקורים בפרויקטים, טיולים מקצועיים.

NETWORKING : אנחנו נעזרים בחברים והם נעזרים בנו

קבוצות רכישה : חושבים יחד, חוסכים בהוצאות, ועושים השקעות


מה אמרו המשתתפים בקורסים על חווית הלימוד על הקורס ועל המרצים ? הקש כאן

התקשרו לבירור המקום והמועד הקרוב להרשמה לקורסהשקעות ומינוף נדל"ן באיזורכם

הרשמה : 09-9577714