Nadlanline המכללה לנדל"ן
  הדרך הנבונה ביותר לקצר את הדרך להצלחה

קורס תיווך ליועצי נדל"ן - תיווך הלכה למעשה

קורס תיווך מקצועי ללימוד עבודת התיווך - קורס מתווכים

  והכנה לבחינת משרד המשפטים לקבלת רישיון תיווך מקרקעין

כל הזכויות שמורות © למכללה לנדל"ן  Nadlanline     מטרות הקורס

עבודת התיווך מחייבת שימוש בשיטת עבודה מסודרת ומקצועית בדרך של מעבר משלב לשלב,  ובשימוש במספר אבני בוחן שדרך השגתם היא תמצית עבודת התיווך המוצלחת במקרקעין

מטרות הקורס הן ללמוד את הנושאים הקריטיים להצלחת הפעילות בתיווך, לנתח ולהבין בצורה מקיפה את המרכיבים השונים הכלולים בעסקת נדל"ן, לתרגל ולנסות מיומנויות בסיסיות בתחומים השונים של העבודה בנדל"ן ולהציע למשתתף בקורס הדרכה וכלים שישפרו משמעותית את סיכוייו להצליח בסגירת עסקות בנדל"ן וליצור הכנסות כמתווך בעסקה


      הקורס מתאים ומומלץ

למי שמעוניין לפתח קריירה מקצועית בתחום של תיווך מקרקעין, למי שעוסק בתחום הנדל"ן ומעורב בעסקות מקרקעין יוצרות הכנסה למי שרוצה להחזיק רישיון תיווך מקרקעין לשעת הצורך,  למי שמעוניין ליצור מסלול הכנסה אפקטיבי , לשיפור ביצועים של מתווכים למי שמעוניין להכנס לעולם הנדל"ן


      האמצעים

הרצאות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל
מצגות מרהיבות להעברת המידע בצורה מרוכזת ובהירה
תרגול מעשי בכיתה עם סרטי סימולציה המתארים סיטואציות ממהלך עבודתו של יועץ הנדל"ן ודרך ההתמודדות איתן
המשתתפים בקורס נחשפים לניסיון שנרכש באלפי עסקות
הקורס ליועצי נדל"ן של המכללה לנדל"ן הוא הקורס היחיד בישראל שלצורך ביצועו בישראל נרכשו ותורגמו סרטים הממחישים את עבודת המתווך שלב אחר שלב, נושא אחר נושא, כולל  הנחייה והדרכה לשיפור תוצאות ולהשגת המטרות, כולל סימולציות לטיפול בהתנגדות, ניהול מו"מ, שכנוע אפקטיבי ועוד, בצורה מוחשית ומעשירה המאפשרת ליועץ הנדל"ן להכיר מקרוב ובשידור חי את ההתרחשויות האמיתיות כפי שהוא צפוי להם בשטח


    מועדים

הקורסים של המכללה לנדל"ן מתנהלים במספר אתרים :  בירושלים, ברמת גן, ברעננה, ברחובות, בחיפה, בחדרה ובבאר שבע, במקומות נוספים, הקורסים נפתחים רק כאשר ישנם מספר מתאים של משתתפים, הקורס כולל פגישה או שתיים בשבוע בשעות הערב (בדרך כלל)  ארבעה או שלושה מחזורים בשנה, על בסיס של רישום למקום פנוי


      אפשרות השמה

תלמידים שלמדו את שיטת העבודה ומעונינים לעסוק בתחום יכולים לקבל הפניה לאחד מהמשרדים שקשורים בפעילות המכללה, על מנת להשתלב בעבודה הקורס המעשי ללימוד עבודת התיווך מתאים גם לעבודה במשרדי נדל"ן בחו"ל בארצות הברית ובאירופה העובדים לפי השיטה הנלמדת בקורס      נושאי הקורס שנלמדים

מבוא כללי והכרת שוק הנדל"ן בישראל
היערכות אישית, מיומנויות עבודה, התארגנות משרדית
שיטת העבודה בתיווך נדל"ן בליווי סרטון
מצגות לקבלת נכסים
הכנת הבית למכירה מוצלחת  - בליווי סרטו
ניהול נדל"ן, ניהול עסקי, נדל"ן מסחרי
הכנת תוכנית שיווק מפורטת לנכס  (כולל הכנת תוכנית שיווקית לפרויקט)
מערכות מידע ואינטרנט לעבודה בנדל"ן
ניהול מו"מ אפקטיבי וגישור ופישור בין קונה למוכר
סגירת העסקה וגביית שכ"ט
היבטים משפטיים לעבודה בנדל"ן
הכנה לבחינה של משרד המשםפטים, רשם המתווכים


     תעודה

      למשתתפים בקורסהעוברים בהצלחה את מבחן המתווכים - רישיון תיווך מטעם משרד המשפטים

      למשתתפים בקורס העומדים בחובות הקורס תוענק תעודה של Nadlanline   ותעודה של המוסד הלימודי המארח

 

    מועדון  המשקיעים

המשתתפים בקורס זכאים להשתתף בפעילות מועדון המשקיעים של Nadlanline  בהן:  הרצאות, הצעות עסקיות, ניוזלטר נדלנליין קבוצות רכישה, דיונים בפורום עם מקבלי החלטות , לצורך כך יש להיות בקשר עם הנהלת המכללה לנדל"ןמה אמרו המשתתפים בקורסים על חווית הלימוד על הקורס ועל המרצים ? הקש כאןהרשמה : 09-9577714