Nadlanline המכללה לנדל"ן
  הדרך הנבונה ביותר לקצר את הדרך להצלחה
Nadlanline  עשרת הטיפים להצלחה בבחינה לקבלת רישיון תיווך

אם תדעו ללמוד נכון, תדעו לעבוד נכון, תדעו להרוויח כמו שצריך

כל הזכויות שמורות © למכללה לנדל"ן  Nadlanline

כלל ראשון : הכינו מראש את חוברת המקראה לבחינה עם "אוזניים" (או קיפול) שעליהן כתוב הנושא על מנת שתוכלו בזמן הבחינה "לגשת" בזריזות למקום הרלוונטי  לטקסט המבוקש

כלל שני : אל תאחרו להכנס לאולם הבחינה, הכינו לעצמכם ציוד נוסף לגיבוי, תעודת זיהוי, עט תקין ונח לכתיבה משקפים, כמה סוכריות (זה טוב לזיכרון), כנסו לשירותים לפני הבחינה, אנחנו לא צוחקים

כלל שלישי : סמנו במרקר (טוש מדגיש) מילות מפתח בכל עמוד בחוברת המקראה, מילת מפתח היא מילה המתארת או הפיסקה בצורה הטובה ביותר בהתאם לתוכן הדף בו היא מופיעה. 

כלל רביעי : פתרו תחילה את השאלות הקלות שאתם בטוחים בתשובותיכם, השאירו את השאלות הקשות להמשך, דלגו לשאלה הבאה עד שתגיעו לסוף ואז חזרו לשאלות הקשות מחדש

כלל חמישי : על מנת להצליח בפתרון הבחינה דרוש ריכוז ושקט, לכן סיגרו (נטרלו) את כל "מסיחי הדעת" (טלפונים  אם אתם חשופים לרעש מנבחנים אחרים בקשו בנימוס שקט או לשנות ולשפר את מקום ישיבתכם.

כלל שישי : שימו לב לא להעתיק מהשכן שיושב לידכם, ככל הנראה הוא אוחז בטופס בחינה שונה משלכם שבו סדר השאלות ושונה משלכם לכן גם סדר התשובות שונה משלכם

כלל שביעי : במקרה של שאלה קשה, נסו להשיב תחילה  לאיזה חוק קשורה השאלה, לאחר מכן אתרו את החוק בחוברת, וודאו שהנושא מאוזכר, עיינו בחוק, ורק לאחר מכן נסו לפתור שנית

כלל שמיני : גלגל הצלה  במקרה של שאלה שאינכם מסוגלים להשיב עליה ואינכם מבינים אותה, אפשר לבקש את עזרתו של חבר הוועדה המייעצת לרשמת המתווכים, תשובתו יכולה לסייע

כלל תשיעי : שאלות שלא הצלחתם לפתור מומלץ לנחש את פתרונן, יש סיכוי שהניחוש שלכם נכון, מאידך, אי מתן תשובה זה תמיד שגיאה, לכן בכל מקרה צאו מהבחינה רק אחרי שהשבתם לכל השאלות

כלל עשירי : התשובות שמציעים לכם אחרי הבחינה מחוץ לאולם הבחינה אינן בהכרח הפתרון הנכון או טובות משלכם מומלץ בכל לשון להשוות את הפתרון שלכם לפתרון המומחים באתר  המכללה
מה אמרו המשתתפים בקורסים על חווית הלימוד על הקורס ועל המרצים ? הקש כאן

התקשרו לבירור המקום והמועד הקרוב להרשמה לקורסהשקעות ומינוף נדל"ן באיזורכם

הרשמה : 09-9577714